Usluge

Izgradnja  

  SIG-SYSTEM d.o.o. se bavi  izgradnjom i rekonstrukcijom objekata. Reputaciju smo stekli na  stambenim i poslovnim objektima, na objektima posebne namene kao što su bolnice, benzinske pumpe, automobilski i tržni centri.

Uspešno rešavamo sve zahteve, stručno i kvalitetno izvodimo kako grube građevinske tako i zanatske radove, sa najboljim materijalima koji se nalaze na našem tržištu i u najkraćim mogućim rokovima.

 

Rekonstrukcija

Koliko je znanja i umešnosti potrebno da se izgradi novi objekat, možda je još veće umeće i izazov od staroga napraviti novo. To potvrđuju brojni objekti na kojima je naše preduzeće izvelo rekonstrukcije manjeg ili većeg obima. Sa kvalitetnim i osposobljenim kadrom uspeli smo da rekonstruišemo brojne poslovne i stambene objekte, kao i objekte od kulturnog i  istorijskog značaja.